Skip to main content

Ano ang mga biller na automatic na nagbabawas ng sobrang bayad sa susunod na billing statement?