Skip to main content

Hindi ko ma-scan ang QR Code sa store o merchant, ano ang aking gagawin?